Wirtualne biuro (ang. Virtual Office), inaczej e-biuro (ang. e-office) – usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu.Umożliwia użytkownikom znaczną redukcję kosztów związanych z wynajmem lokalu i zatrudnieniem pracowników biurowych. Wirtualne biura zapewniają rejestrację przedsiębiorstwa pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność w domu lub też mobilni specjaliści mogą korzystać z prestiżu prowadzenia przedsiębiorstwa pod adresem jednego z centrów biznesowych.

Wynajem wirtualnego biura jest niewyłącznym podnajmem powierzchni biurowej.

Wszelkie formalności związane z podpisaniem umowy zajmują nie dłużej niż 30 minut.

Umowa o świadczeni usług wirtualnego biura mogą być zawierany również w formie zdalnej.

W trakcie trwania umowy istnieje możliwość renegocjacji jej warunków.

W trakcie trwania umowy istnieje możliwość dodawania usług z oferty biura.

Wyrobienie pieczęci firmowej jest usługą dodatkową płatną realizowaną przez biuro.

Umowy zawarte na okres oznaczony są opłacane z góry za dany okres a więc na ich warunki nie ma wpływu zawieszenie działalności. Natomiast umowy zawarte na czas nieokreślony są opłacane w cyklach miesięcznych a więc zawieszenie działalności powoduje wstrzymanie świadczenia usług przez biuro a tym samym brak ponoszenia kosztów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Stawiamy na indywidualne potrzeby przedsiębiorców w zatem istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w godzinach niestandardowych.